ТОВ «Аудиторська фірма «Консалтинг-Аудит»

Код за ЄДРПОУ: 31441657
Телефон: 0532-509-490, 692-693, 050-304-12-84
e-mail: Kap2808@gmail.com
Юридична адреса: 36003 м.Полтава, вул.Ляхова, 12а, кв. 38
 

Про нас

Р Е З Ю М Е

ТОВ „АУДИТОРСЬКА ФІРМА „КОНСАЛТИНГ - АУДИТ”

                       Товариство з обмеженою відповідальністю „Аудиторська фірма „Консалтинг – Аудит” знаходиться 13 років на ринку аудиторських послуг.

Товариство засноване 10 квітня 2001 року, зареєстровано Виконавчім комітетом Полтавської міської Ради та включено до єдиного Державного реєстру підприємств та організацій України за   № 1 588 120 0000 002408.  Рішенням Аудиторської палати від 22 червня 2001 року № 102 ТОВ „Аудиторська фірма „Консалтинг – Аудит” занесена до Державного реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги за № 2639.

На вимогу Постанови № 8 ЕС до якості надання аудиторських послуг, у грудні 2011 року ТОВ «АФ «Консалтинг-Аудит» пройдено контроль якості надання аудиторських послуг та занесене до Реєстру аудиторських фірм, які мають право проводити аудит фінансової звітності, що розташований на офіційному сайті Аудиторської Палати України.

            В Товаристві працює 5 співробітників, у тому рахунку три сертифікованих аудитора :

- Полікарпова Ольга Іванівна (директор)– сертифікат серії А № 004229, виданий рішенням Аудиторської палати України від 19 травня 2000 року № 90, подовжений та дійсний до 19 травня 2014 року;

- Горнак Наталія Георгіївна - сертифікат серії А № 003567 виданий рішенням Аудиторської палати України від 19 січня 2007 року № 171/3, дійсний до 19 січня 2017 року.

-Солов»яненко Олена Володимирівна - сертифікат серії А № 003567, виданий рішенням Аудиторської палати України від 13 грудня 2002 року № 54/1, дійсний до 18 грудня 2017 року.

Усі співробітники фірми дипломовані спеціалісти зі значним стажем роботи за фахом.

Напрямок діяльності : Послуги у сфері бухгалтерського, управлінського, податкового та виробничого обліку, консультативні послуги.

Спеціалізація : аудиторська та консалтингова діяльність.

надає послуги підприємствам усіх форм власності та напрямків діяльності, в тому рахунку і сільськогосподарським підприємствам, підприємствам – банкрутам, бюджетним установам, інвестиційним фондам та іншим інвесторам, а саме :

-          Проведення аудита фінансової звітності;

-          Виконання перевірок ведення бухгалтерського обліку відповідно до П(С)БО, включаючи питання зовнішньоекономічної діяльності;

-          Трансформація фінансової звітності складеної по П(С)БО до фінансової звітності по Міжнародним стандартам фінансової звітності;

-           Виконання перевірок ведення податкового обліку відповідно до вимог чинного законодавства включаючи питання зовнішньоекономічної діяльності;

-          аналіз фінансово-господарської діяльності підприємств та надання рекомендацій по удосконаленню роботи управлінського персоналу;

-          економіко забезпечення господарської (підприємницької ) діяльності;

-          складання бізнес-планів;

-          проведення обстеження фінансово-господарського стану підприємств для можливості подальшого інвестування;

-          проведення перевірок правильності використання інвестиційних та кредитних коштів;

-          для сільськогосподарських підприємств додатково проводимо : перевірку правильності застосування встановлених норм та нормативів на польові роботи, роботи в тваринництві, переробці, проводимо впровадження бухгалтерської програми 1С Сільське господарство 8.2 (Навчання, встановлення, допомога при внесенні „Довідників”, проведення адаптації до особливостей бухгалтерського обліку конкретного  підприємства)

-          надання консультацій з питань ведення бухгалтерського, податкового обліку, складання фінансової та податкової звітності;

-          проведення відновлення бухгалтерського та податкового обліку, як з використанням програмного забезпечення так і ручним способом;

-          проведення інвентаризацій активів підприємств ( нерухомого, рухомого майна, обладнання, матеріалів, стану розрахунків з контрагентами);

-          складання звітів для арбітражних керуючих підприємств – банкрутів;

-          бухгалтерське супроводження господарської діяльності підприємств;

-          ведення бухгалтерського та податкового обліку підприємств усіх форм власності, як в цілому, так і по окремих відділках.

Фірма має опит співпраці з підприємствами з іноземними інвестиціями Росії, Індії, Англії, іноземними інвестиційними фондами та інвесторами (США) стосовно проведення обстеження фінансового стану потенційних напрямків та підприємств інвестування.

В співпраці з клієнтами Фірма гарантує повну конфіденційність отриманої інформації..

Усім замовникам послуг забезпечується безкоштовне консультативне супроводження фінансово-господарської діяльності (10 годин на місяць) на протязі 6 місяців після закінчення виконання основного договору.